L'Chaim B'Yeshua Copyright 2018

Teaching

Teaching 2021  |  Teaching 2020  |  Teaching 2019  Teaching 2018  |  Teaching 2017  |  Teaching 2016  |  Teaching 2015  |  Teaching 2014  |  Teaching 2013  |  Teaching 2012

Choose A  Message

1-20-17 David The Great 27 | 1-20-17 David The Great 28  | 2-10-17 David The Great 29
2-24-17 David The Great 30 | 4-7-17 Pre-Passover Weekly Shabbat | 4-28-17 Israeli Independence Day | 5-5-17-David The Great 30 | 5-26-17 David The Great 31  | 6-9-17 David The Great 32 | 7-7-17 David The Great 33 | 8-4-17 Tisha B Av | 8-11-17-David The Great 34 | 8-18-17-David The Great 35 | 8-25-17 Preparing For Elul | 9-8-2015 David The Great 36 | 9-15-2017 Broken | 9-21-17 Yom Terurah | 9-22-2017 Shabbat | 9-30-2-17 Yom Kippur | 10-10 17 Rosh Chodesh | 10-27-17 David The Great 37  | 11-3-17 Winning And Losing In The Kingdom | 11-10-17 David The Great 38 | 11-17-2017 David The Great 39 | 12-23-17 David The Great 40 | 12-29-17 David The Great 41